Verantwoordelijke en betrokken medewerkers

Verantwoordelijke en betrokken medewerkers

De MIVB telt bijna 10.000 medewerkers. Voor hen creëert het bedrijf een aantrekkelijke professionele omgeving waarin werknemers betekenis kunnen vinden, verantwoordelijkheid kunnen opnemen, hun talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien, zowel op het werk als in hun privéleven.

Samen stellen deze medewerkers hun knowhow en competenties ten dienste van de klanten. Dankzij hun inzet zorgen ze ervoor dat de openbaarvervoersmaatschappij haar opdrachten en projecten waarmaakt die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan haar toevertrouwt, ook tijdens het jaar 2020, dat gekenmerkt is door de gezondheidscrisis.

Human Resources

Human Resources

De MIVB en haar medewerkers stonden er

De MIVB en haar medewerkers stonden er

Ondanks de gezondheidscrisis en de moeilijke situatie waar iedereen in 2020 mee te maken kreeg, kon men op het personeel van de MIVB blijven rekenen. Haar opdracht van openbare dienst bleef gehandhaafd en er werd voor gezorgd dat iedereen die het nodig heeft, zich kon verplaatsen.

De openbaarvervoersmaatschappij paste zich aan de situatie aan en zette haar aanwervingen en opleidingen voort. Ondanks de crisis was de onderneming in staat haar werknemers werkzekerheid te garanderen en kon ze voorkomen dat er sprake was van tijdelijke werkloosheid.

Personeelssterkte

Evolutie van de personeelssterkte

Personeelssterkte

Op 31 december 2020 telde de MIVB 9.843 medewerkers (goed voor 9.624,5 voltijdse equivalenten). Dit betekent dat het aantal personeelsleden in vergelijking met 2019 met 4,5% is toegenomen.

Het afgelopen jaar wierf de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij 884 nieuwe medewerkers aan. De meerderheid van de nieuwe werknemers zijn bestuurders en technisch personeel.

Deze aanwervingen zijn bedoeld om medewerkers die met pensioen gaan te vervangen. Ze geven de MIVB bovendien de mogelijkheid om het openbaarvervoersaanbod in Brussel verder uit te breiden en te verbeteren en grootschalige projecten rond de uitbouw van het net te voltooien.

Gezien de talrijke aanwervingen die voor 2021 zijn gepland, zou de MIVB de kaap van 10.000 werknemers moeten halen en zelfs overtreffen. Dit versterkt haar positie onder de grootste werkgevers binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog verder.

Rekrutering

Rekrutering

Meer dan 750 vacatures in 2021

Meer dan 750 vacatures in 2021

In 2020 blijft de MIVB een aantrekkelijke werkgever: ze ontving meer dan 40.119 kandidaturen. De openbaarvervoersmaatschappij wierf 884 mensen extern aan. Na toevoegen van de cijfers inzake interne mobiliteit, gaat het in totaal om 1.343 vacatures die werden ingevuld.

De MIVB gaat voor het aanwerven van nieuwe werknemers verder op haar elan, met meer dan 750 vacatures die in 2021 moeten worden ingevuld. Deze rekrutering is vooral bedoeld om de bestuurders te versterken. De MIVB is ook op zoek naar technisch personeel, beveiligingspersoneel, personeel voor het departement signalisatie, maar ook naar people managers en kandidaten met data-gerelateerde vaardigheden (IT, marketing, network).

Hoewel de gezondheidscrisis geen invloed had op het aantal in te vullen vacatures, noch op de rekrutering, moest de MIVB zich aanpassen om nieuwe medewerkers aan te trekken: reportages en portretten van werknemers in de pers, campagnes op gespecialiseerde jobsites, virtuele jobbeurzen (Jobinars), meer originele campagnes op broodzakken die in bakkerijen worden verspreid of posters op ongebruikelijke plekken (openbare toiletten, winkelwagens, digitale borden ...). Een deel van de sollicitatie-interviews verliep via videoconferentie.

De MIVB zette ook haar Young Starters-programma voort, dat pas afgestudeerden of juniorprofielen met een contract van onbepaalde duur, de mogelijkheid biedt om drie opdrachten uit te voeren in verschillende afdelingen van de MIVB, met de mogelijkheid om hun toekomstige "beroep" te kiezen.

[ https://jobs.stib-mivb.be ]

Socioprofessionele inschakeling

Socioprofessionele inschakeling

Eerste job bij de MIVB

Eerste job bij de MIVB

Ondanks de pandemiegerelateerde context bleef de MIVB de integratie van jonge Brusselaars in de arbeidsmarkt ondersteunen door ze, in samenwerking met Actiris, een eerste professionele ervaring aan te bieden bij haar multimodale medewerkers. Zo konden 85 jongeren gedurende een jaar binnen de terreinteams van de MIVB worden opgenomen. Het voornaamste doel van dit project is het aantrekken en opleiden van nieuwe werknemers, waarbij deze jongeren tegelijkertijd de mogelijkheid krijgen om met de realiteit van de arbeidsmarkt geconfronteerd te worden. Aan het einde van dat jaar werden de jongeren uitgenodigd deel te nemen aan een heroriënteringsgesprek dat ze de mogelijkheid bood binnen de MIVB te solliciteren naar een baan met een contract van onbepaalde duur. In totaal werden 82 startbaanovereenkomsten (SBO's) voor de functie van multimodaal medewerker ondertekend en organiseerde de onderneming 3 instapstages.

Voor haar samenwerking met de dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) van de Cocof en met de vzw DiversiCom, die de tewerkstelling van mensen met een handicap vergemakkelijkt, heeft de MIVB een contract van onbepaalde duur aangeboden aan een nieuwe medewerker, aan het einde van zijn omscholingsovereenkomst. Er is een nieuwe functie gecreëerd die de vaardigheden en het verschil ervan naar waarde schatten: Inspecteur bewegwijzering net. De opdracht ervan is het verbeteren van de bewegwijzering op het net en daarmee de communicatie met MIVB-gebruikers.

MIVB'ers in de schijnwerpers

MIVB'ers in de schijnwerpers

Verschillende tekens van waardering

Verschillende tekens van waardering

Door ervoor te blijven zorgen dat iedereen die het nodig heeft zich kon verplaatsen, ondanks de moeilijke omstandigheden die met de gezondheidscrisis samenhangen, kregen de MIVB-medewerkers erkenning van de bevolking en de instellingen.

MIVB'ers stonden meermaals in de schijnwerpers. Of het nu officieel als eregast is tijdens het defilé van 21 juli of vertoevend in een gemoedelijk kader ter gelegenheid van het RTBF-programma "Les Belges ont la frite". Het programma "Kerst met 11 miljoen", dat op kerstavond gelijktijdig werd uitgezonden op VRT, VTM, RTBF en RTLtvi, heeft ook, naast andere beroepen, een MIVB-medewerker in de spotlights gezet: een onderhoudsmedewerker van de tramstelplaats in Haren.

De rol van de MIVB werd internationaal geprezen door de benoeming van de CEO van de MIVB als Deputy President van de internationale unie van openbaar vervoer.

Opleiding

Opleiding

De MIVB Academy vindt zichzelf opnieuw uit

De MIVB Academy vindt zichzelf opnieuw uit

De MIVB werft niet alleen extra personeel aan, maar investeert ook in de opleiding van haar medewerkers. In totaal volgen de personeelsleden ieder jaar duizenden uren opleiding. In 2020 werden er voor het hele bedrijf 432.254 uren opleiding georganiseerd. Door de gezondheidscrisis legde de MIVB Academy heel wat flexibiliteit aan de dag door de digitalisering van opleidingen te versnellen.

Twee initiatieven van de MIVB Academy werden met een "Award" bekroond. De ene award ging naar TaalPLANgues en de andere was voor de verbetering van de competenties in verband met de beroepen voor busonderhoud.

2020 was ook een sleuteljaar voor het leadership van de MIVB. Het DRIVIN’ MIVB-model wordt geleidelijk in de onderneming geïmplementeerd.

9.843 MEDEWERKERS
300 BEROEPEN
432.254 UREN
OPLEIDING
Diversiteit

Diversiteit

De kern van de MIVB-waarden

De kern van de MIVB-waarden

Diversiteit staat centraal in de door de MIVB verdedigde waarden. De diversiteit bij de MIVB is het resultaat van een lange bedrijfstraditie die ze tot elke prijs wil behouden en versterken, omdat die een garantie is voor succes, harmonie en welzijn.

Om diversiteit in al haar vormen te begeleiden en te ondersteunen (op het gebied van cultuur, taal, gender, leeftijd, uiterlijk, seksuele geaardheid ...) ontwikkelde de MIVB een eerste strategisch plan dat loopt tot 2021. Maar de ambitie van het MIVB-diversiteitsbeleid gaat natuurlijk veel verder dan dat. Er wordt momenteel immers al gewerkt aan een nieuw plan 2021-2026.

Bevordering van de tewerkstelling van vrouwen en Nederlandstaligen, een betere verdeling van personen van verondersteld vreemde origine binnen de onderneming, aan het werk houden van senioren, het verkleinen van de kloof tussen arbeiders en bedienden, bevestiging van het beleid inzake niet-discriminatie en gelijke kansen, integratie van personen met een beperking, zijn allemaal zaken die deel uitmaken van de MIVB-doelstellingen.

De MIVB-initiatieven werden in 2020 bekroond met een "Belgian Diversity Award".

Welzijn van de medewerkers

Welzijn van de medewerkers

Een voortdurende bekommernis

Een voortdurende bekommernis

Een van de grootste bekommernissen van de MIVB is dat alle medewerkers zich goed voelen, zeker in tijden van gezondheidscrisis. Dit resulteerde in een massale verspreiding van beschermend materiaal en het nemen van specifieke preventiemaatregelen.

De MIVB nam ook steeds meer initiatieven om haar medewerkers voortdurend te informeren over de verschillende regels en instructies rond COVID-19, maar ook om ze te ondersteunen en gerust te stellen in deze moeilijke tijden.

2020 was ook het jaar waarin er sociale verkiezingen plaatsvonden. Een digitale editie in COVID-modus.