Almaar schonere voertuigen

De MIVB blijft haar vloot vernieuwen en uitbreiden.

Op het net worden almaar meer elektrische en hybride bussen ingezet. Door deze omschakeling naar vernieuwende en groenere technologieën is reizen met het openbaar vervoer nog milieuvriendelijker. De MIVB draagt op die manier actief bij aan de lage-emissiezone die het Brusselse Gewest heeft ingesteld.

Trams en metro's rijden sowieso al op elektriciteit en vervuilen dus niet rechtstreeks. Bovendien is de MIVB klant bij een leverancier aan wie ze (op basis van herkomstgaranties) vraagt aan te tonen dat die net zo veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen produceert of aankoopt als de vervoersmaatschappij verbruikt.

Busvloot ,in %

Terug naar de rubriek