Een nieuwe M7-simulator

Parallel met de levering van de eerste M7-metrostellen verwelkomt het opleidingscentrum van de MIVB midden 2020 een nieuwe rijsimulator. Metrobestuurders kunnen daarin trainen, alsof ze in een echte stuurpost van de nieuwe M7 metro zitten.

De M7-opleiding omvat vier modules. Elke module heeft een theoretisch deel en een praktisch deel in de simulator of het metrostel zelf.

Terug naar de rubriek