Inkomsten

Als gevolg van de lockdownmaatregelen kende het MIVB-net in 2020 een forse daling van de rittenaantallen. Dit had een effect op de verkeersontvangsten. De inkomstenderving bedraagt 90 miljoen euro.

De reclameontvangsten en de huurinkomsten dalen eveneens.

Inkomsten ,in %

Terug naar de rubriek