Vlotter openbaar vervoer

Het plan om de fietspaden uit te breiden waartoe het Brussels Gewest tijdens de gezondheidscrisis besliste, zorgde voor nieuwe mogelijkheden voor het creëren van rijstroken uitsluitend bestemd voor bussen en fietsen. Dat was onder meer het geval in Anderlecht, in het westelijk deel van de middenring, aan de kant van de Groeninckx-De Maylaan en de Sylvain Dupuislaan.

In het centrum nam de stad Brussel het initiatief om nieuwe straten alleen open te stellen voor openbaar vervoer en fietsers, zoals de Ravensteinstraat. De stad legde de busstrook in de Kolonïënstraat, richting Centraal Station, niet alleen opnieuw aan maar maakte die ook langer.

Projecten gekoppeld aan het busplan, inclusief maatregelen gericht op het bevorderen van een betere doorstroming van het openbaar vervoer, werden ook geïmplementeerd, in Jette bijvoorbeeld (De Heynstraat).

Terug naar de rubriek