Toezien op de gezondheid van het personeel

De bescherming van de gezondheid van de werknemers omvat de massale verspreiding van beschermend materiaal. Er zijn miljoenen artikelen geleverd aan het personeel: mondmaskers, handschoenen, hydroalcoholische gels, reinigingssets, plexiglas ... Dit omvat ook een verhoging van het aantal reinigingsbeurten en de ontsmetting van de werkplekken (met bijzondere aandacht voor de stuurposten van de voertuigen). En omvat tevens het organiseren van een serologische testcampagne binnen de onderneming zelf.

De MIVB nam ook een reeks specifieke maatregelen, zoals de opschorting van de verkoop aan boord van voertuigen, het verbod om vooraan in te stappen, de opschorting van contante betaling in de BOOTIKs en KIOSK, nieuwe mogelijkheden om diensten te wisselen via smartphone voor de bestuurders, uitbreiding van de tijdvensters voor personen werkend met een glijdend uurrooster, het einde van "flexdesk" en ten slotte veralgemeend thuiswerken voor alle functies waarbij dit mogelijk is. De succesvolle ervaring met telewerken zette de MIVB, net als andere ondernemingen, ertoe aan om over het gedeeltelijk handhaven van deze organisatie na te denken.

Terug naar de rubriek