Een flexibele en innovatieve onderneming

Een flexibele en innovatieve onderneming

De MIVB wil een flexibele, innovatieve en efficiënte onderneming zijn. Ze is van plan om te gaan met de ongekende groei van haar investeringsplan door haar verbintenissen na te komen, in samenwerking met het Brussels Gewest, en door een kwalitatieve dienstverlening te leveren die in overeenstemming is met de verwachtingen van haar klanten.

Om dit te doen, is ze van plan haar kosten te beheersen en te optimaliseren, haar processen en governance te vereenvoudigen, haar operationele flexibiliteit te versterken en een cultuur en beheer van innovatie te ontwikkelen, gebaseerd op partnerschappen.

Financiële middelen

Financiële middelen

De MIVB, belangrijker dan ooit

De MIVB, belangrijker dan ooit

De gezondheidscrisis had gevolgen voor de activiteiten en de werking van veel ondernemingen. De MIVB vormt hier geen uitzondering op. In 2020 bedraagt de totale financiële impact van de COVID-19-crisis 102 miljoen euro. Terwijl de MIVB een daling van de inkomsten optekende, kreeg ze tegelijkertijd te maken met een stijging van de uitgaven, met name door de aankoop van gezondheidsmateriaal en het opvoeren van de schoonmaakbeurten van haar voertuigen en infrastructuur.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden blijft de MIVB op koers. De sector van het openbaar vervoer, die midden in de crisis als essentieel werd beschouwd, blijft vandaag meer dan ooit zeer belangrijk. En dat voorspelt veel goeds voor een veelbelovende toekomst voor de MIVB. Dat blijkt onder meer uit de geplande investeringen voor 2021: 1,418 miljard toegewezen door het Brussels Gewest voor mobiliteit, waarvan 945 miljoen voor de MIVB.

De MIVB bouwt haar net uit

De MIVB bouwt haar net uit

Compacter, efficiënter en beter toegankelijk

Compacter, efficiënter en beter toegankelijk

De stad evolueert en haar bewoners gaan zich anders verplaatsen. De MIVB moet dus voortdurend haar vervoersaanbod bijsturen. Het net van morgen moet compacter, efficiënter en nog beter toegankelijk zijn.

In 2020 implementeert de MIVB een nieuwe fase van haar ambitieuze Busplan: de nieuwe lijn 56 is in gebruik genomen en lijn 88 volgt een volledig nieuw traject.

Het tramnet blijft niet achter: de werken voor de verlenging van lijn 9 worden voortgezet en het tracé van de toekomstige lijn 10 tussen Neder-over-Heembeek wordt onthuld.

Aan de kant van het Zuidstation ging de eerste spade de grond in voor de bouw van het toekomstige Toots Thielemans-station op metrolijn 3. Op de lijnen 1 en 5 gaat de MIVB dan weer voort met de installatie van de nieuwe veiligheidssignalisatie.

De MIVB onderhoudt haar net

De MIVB onderhoudt haar net

Kans om de openbare ruimte te verfraaien

GESLEPEN SPOREN: 42,83 KM

SPOREN BEHANDELD MET

  • TRILLINGWERENDE TAPIJTEN: 9,44 KM
  • RAILS IN COATING: 14,96 KM

GELEGDE SPOREN: 43 KM

Kans om de openbare ruimte te verfraaien

De MIVB investeert niet alleen in werkzaamheden om haar vervoersaanbod uit te breiden en te verbeteren, ze onderhoudt uiteraard ook de bestaande infrastructuur. In 2020 werden meerdere werven uitgevoerd met het oog op de vernieuwing van de tramsporen.

Die werkzaamheden zijn onmisbaar voor een veilige uitbating van het net. De huidige technieken voor de aanleg van tramsporen – rails in een rubbercoating, op een zwevende vloerplaat – verhogen het comfort van de buurtbewoners bij de doortocht van trams. Deze werkzaamheden worden vaak aangegrepen om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren en de openbare ruimte over de hele straatbreedte te verfraaien.

De MIVB vernieuwt haar vloot

De MIVB vernieuwt haar vloot

Naar een almaar groenere technologie

Naar een almaar groenere technologie

De MIVB blijft haar vloot vernieuwen en uitbreiden. Metro’s en trams rijden op elektriciteit, en met de geleidelijke invoering van hybride en volledig elektrische bussen trekt de MIVB resoluut de kaart van de groenere energie.

In 2020 werden de eerste M7-metrostellen, gebouwd door het Baskische bedrijf CAF, geleverd en het opleidingscentrum van de MIVB verwelkomde de nieuwe M7-rijsimulator. De MIVB maakt van de gelegenheid gebruik om de oude metrostellen op te frissen, door het interieur een nieuwe look te geven.

De assemblage van het eerste exemplaar van de trams van het type "TNG" (Tram New Generation) begint in de fabriek van Bombardier in Wenen, Oostenrijk.

Er lopen ook verschillende aankoopprojecten voor bussen uitgerust met nieuwe motorisatietechnologieën. In oktober sluit de MIVB een overeenkomst voor het huren van een eerste waterstofbus. De bus zal vanaf de zomer 2021 op het net worden getest met reizigers aan boord.

De MIVB past haar remises aan

De MIVB past haar remises aan

Stallingcapaciteit verhogen

Stallingcapaciteit verhogen

Met de komst van nieuwe voertuigen moet de MIVB ook haar capaciteit voor stalling en onderhoud aanpassen, met andere woorden: nieuwe stelplaatsen bouwen.

In Anderlecht is de eindfase bezig van de inrichtingswerken van de busstelpaats "Klein Eiland" (verbouwing van de kantoren, vergroting van de garagezone en inrichting van een stelplaats).

Terwijl het ene gedeelte van de stelplaats Erasmus nog steeds in aanbouw is, wordt het andere operationeel. In de nacht van 30 op 31 augustus 2020, wordt de opstart van fase 1 van de voorbereidende stalling gerealiseerd met de komst van drie Boa-metrostellen. Dit maakt het voor de MIVB mogelijk om in Delta ruimte vrij te maken voor de nieuwe M7-metrostellen waarmee op het testspoor en op het net tests worden uitgevoerd.

Het Maintenance Center (gecentraliseerde onderhoudswerkplaats) wordt in 2020 realiteit op de site in Haren, met de komst van de technische teams van Klein Eiland en van de historische werkplaatsen van Belgrado, Kuregem en Birmingham.

Dispatchings groeperen

Dispatchings groeperen

Eerste tests in het OCC verlopen succesvol

Eerste tests in het OCC verlopen succesvol

Het Brussels Mobility Center of geïntegreerd gewestelijk mobiliteitscentrum is bedoeld om de zes dispatchings van de MIVB (bus, tram, metro, Energy, Field Support en IT), verenigd binnen het Operations Control Center (OCC), en Mobiris (dat instaat voor de controle op het verkeer en de infrastructuur van Brussel Mobiliteit) geleidelijk samen te brengen in een gemeenschappelijk gebouw in hartje Brussel. Het samenbrengen op één locatie moet zorgen voor een betere communicatie en samenwerking tussen de verschillende teams op het terrein.

In oktober starten de eerste operationele tests in het nieuwe zenuwcentrum van de MIVB. In de nacht van 3 op 4 oktober verloopt het toezicht van het metronet door de teams van de metrodispatching volledig vanaf het toekomstige OCC succesvol. De tests van de andere MIVB-dispatchings zullen elkaar dan ook opvolgen in het OCC. Ze zullen gevolgd worden door de geleidelijke verhuizing van de teams, zodra de afwerking van het gebouw voltooid is.

Renovatie van de stations

Renovatie van de stations

Renovatie van de stations

Renovatie van de stations

Het renovatieprogramma voor de stations wordt in 2020 voortgezet met de voltooiing van de renovatie aan het metrogedeelte van De Brouckère. Brussel Mobiliteit en de MIVB integreerden de aspecten van ecologisch bouwen in alle fasen van de renovatie van het station De Brouckère: vanaf het ontwerp van het renovatieproject tot de ingebruikname van het station. De MIVB besloot het project op te nemen in een BREEAM-milieucertificeringsproces. Dat is een primeur voor een metrostation. Dit heeft met name betrekking op de energieaspecten (LED, natuurlijk licht, energiebesparing), waterbeheer (vermijden van overmatig verbruik, detecteren van lekken), de keuze van niet-vervuilende materialen ...

2020 is ook het jaar waarin gestart wordt met de renovatiewerken aan het station Park dat toegankelijk wordt gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit. Ook in de stations Clemenceau, Hallepoort, Roodebeek en Kunst-Wet wordt verder gewerkt aan de verbetering van de toegankelijkheid.

De start van het ambitieuze project om het station Centraal Station te renoveren staat gepland voor eind 2021.

De kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening

100% gecertificeerde diensten

100% gecertificeerde diensten

In 2020 is de kwaliteit van de dienstverlening meer dan ooit een prioriteit voor de MIVB. En de inspanningen worden beloond: certificering NF Service - verkregen in 2019 voor een periode van drie jaar en voor alle diensten onderworpen aan de certificering * – is bevestigd door de opvolgingsaudit.

De belangrijkste initiatieven in 2020 waren het verbeteren:

  • van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit in de metrostellen;
  • van de leesbaarheid van de wijkplannen in de stations/haltes;
  • van de betaling en de validering van vervoerbewijzen;
  • van de reizigersinformatie bij werven in de stations;
  • van de aansluitingen tijdens werven;
  • van de follow-up van de werking van roltrappen en liften.

In 2020 werd ook het Strategisch Comité Klant opgericht, dat tot doel heeft initiatieven rond het klantentraject binnen het hele bedrijf te coördineren. Er is een Task Force Hygiëne en Netheid opgericht.

In 2021 zullen de inspanningen zich vooral richten op het verbeteren van de prestaties van bepaalde verbintenissen voor klanten, zoals de staat en netheid van haltes en stations en reizigersinformatie in geval van geplande en ongeplande storingen.

* De 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 52 buslijnen alsook de 19 verkooppunten BOOTIK en KIOSK, de haltes en stations, de Customer Services en de dienst Controle van de vervoerbewijzen.