De nieuwe MoveBrussels-app in de testfase

Het door de MIVB ontwikkelde MaaS (Mobility as a Service) gecombineerde mobiliteitsplatform, dat sinds augustus 2020 voor het eerst is getest door ongeveer 100 medewerkers van de MIVB, brengt nu zo'n 2.000 testers samen.

Onder de naam MoveBrussels biedt de app mobiliteitsoplossingen op maat, aangepast aan de gebruikers, door een vervoermiddel voor te stellen of door een combinatie van verschillende vervoersmodi (MIVB, De Lijn, TEC, NMBS), te voet, deel- en privéfietsen (Villo! en Billy Bike), -steps (Dott) en – auto’s (Cambio) en taxi's (Taxis Verts) -, alsook betaaloplossingen. De doelstelling van deze test bestaat erin de verschillende mogelijkheden van de app te evalueren op basis van een testpanel met uiteenlopend profiel.

De test wordt in 2021 voortgezet. Deze zal veel informatie verzamelen over de toepassing, het gebruik ervan, de ergonomie, het beheer van reizigersstromen, de uitwisseling van gegevens tussen operatoren en vooral de impact ervan op de mobiliteitsgewoonten van de gebruikers. Na deze testfase zal de app naar verwachting midden 2022 beschikbaar zijn voor het grote publiek.

Terug naar de rubriek