ISO 14001-certificering bevestigd

In 2020 werd de ISO 14001-certificering van de MIVB voor al haar activiteiten voor drie jaar verlengd door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Die internationale certificering is bedoeld om bedrijven aan te moedigen om, binnen het wettelijke kader en rekening houdend met de context en de stakeholders, de impact van hun activiteiten op het milieu te beperken en de doeltreffendheid van hun managementsysteem evenals de voortdurende verbetering van hun milieumaatregelen aan te tonen.

Tijdens bezoeken en gesprekken van de auditors werd geen enkele vorm van non-conformiteit vastgesteld. Onder de vele positieve punten: de inlassing van milieuclausules in de bestekken voor de aankoop van hybride en elektrische bussen, de verbetering van het beheersysteem van de veiligheids- en gezondheidsfiches, het netwerk van geëngageerde milieucorrespondenten en het inzetten van een sterke interne communicatiecampagne "Be STIB, Be Green", met herkenbare huisstijl en de verspreiding van tools, zoals ecokaarten en milieutoolboxmeetings voor het personeel van de werkplaatsen en garages.

Bovendien ontving de in 2018 geopende Marconi-remise officieel de definitieve BREEAM-certificering (Building Research Establishment’s Environmental Assesment Method), met de vermelding "very good". BREEAM is wereldwijd de belangrijkste milieubeoordelingsmethode voor gebouwen. De troeven van de Marconi-site zijn in het bijzonder energiebeheer, regenwateropvang en biodiversiteit via beplanting van inheemse planten.

Terug naar de rubriek