Transparantie en gegevensbeveiliging

De MIVB zorgt voor de bescherming van persoonsgegevens binnen haar verschillende afdelingen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn principes voor privacybeheer gedefinieerd om consistentie te garanderen binnen de hele onderneming. Alle projecten die een aanzienlijke impact hebben op persoonsgegevens, zoals de mobiele applicatie, worden onderworpen aan een impactanalyse om de juiste beschermende maatregelen vast te stellen.

In 2020 werd het team voor gegevensbescherming versterkt om betere ondersteuning te garanderen voor werknemers, die worden uitgenodigd om een e-learning over gegevensbescherming te volgen.

De MIVB stelde op haar website ook een privacyverklaring ter beschikking waarin op een gedetailleerde en transparante manier de verschillende soorten gegevensverwerking van de MIVB worden beschreven. Het doel van deze verklaring is klanten, sollicitanten tijdens het wervingsproces of enige andere persoon te informeren over het gebruik van hun gegevens om ze in staat te stellen hun rechten uit te oefenen.

Op het gebied van rechten van de betrokkenen ontving de MIVB in 2020 164 verzoeken (uitoefening van rechten, klachten, vragen van derden). 78,90% van deze verzoeken had betrekking op het recht op toegang tot de gegevens. Het gaat om een stijging van 50,4% ten opzichte van 2019. 96,75% van de verzoeken met betrekking tot de uitoefening van een recht werd binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

[ www.stib-mivb.be/privacy ]

Terug naar de rubriek