11,22%
vrouwen

Almaar meer vrouwen

Het aantal vrouwen binnen de MIVB blijft toenemen. Eind 2020 bereikte het percentage vrouwelijke werknemers 11,22% tegenover 11,18% in 2019, 10,71% in 2018, 10,2% in 2017 en 9,8% in 2016.

Deze toename van het aantal vrouwen binnen de onderneming is het gevolg van de verschillende acties die de MIVB lanceerde. Ze voert een actief beleid om meer vrouwelijke medewerkers aan te trekken: deelname aan jobbeurzen en gerichte rekruteringscampagnes, een coöptatieprogramma om de aanwerving van moeilijker te vinden profielen (vrouwelijke medewerkers, maar ook technische profielen (M/V) zoals technici, bachelors techniek, ingenieurs, IT&Telecom-profielen ...) via het personeel aan te moedigen.

Terug naar de rubriek