Een nieuw leadershipmodel

In 2020 wordt het DRIVIN’ MIVB-model geleidelijk in de onderneming geïmplementeerd. Dit model fungeert als referentiekader en werd gecreëerd in 2019, na diverse workshops waarin participerend werd gewerkt en waar alle leidinggevende niveaus van de MIVB waren betrokken.

Dit model stelt managers in staat om de vaardigheden van hun medewerkers gericht aan te spreken en te ontwikkelen. Het model zal ook worden gebruikt om de trajecten en opleidingen voor de ontwikkeling van leadership te ondersteunen en om toe te zien op de coherentie, eenheid en transversaliteit van de ontwikkelingstrajecten voor de hele MIVB.

Terug naar de rubriek