Het personeel informeren, ondersteunen en geruststellen

De MIVB nam almaar meer initiatieven om haar medewerkers voortdurend te informeren over de verschillende regels en instructies over COVID-19. We denken hierbij aan affiches, dienstnota's, berichten, brieven van de algemene directie, video's verspreid op de werkplek en op intranet, via een specifieke rubriek. Er werden regelmatig herinneringen gepubliceerd om werknemers bewust te maken van de sanitaire veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zich bewust van de psychologische effecten van de gezondheidscrisis (stress, zorgen, vrees voor isolement, overlijden van een dierbare, besmetting ...) wilde de MIVB het personeel ook ondersteunen en geruststellen. Om die reden herinnert ze eraan dat er sinds enkele jaren verschillende psychosociale begeleidingsmaatregelen zijn genomen, met onder meer een team van sociaal adviseurs op het terrein, bijstand voor slachtoffers van agressie of een ongeval en een dienst die psychosociale bijstand levert en de klok rond bereikbaar is voor medewerkers en/of hun gezin. Tijdens de gezondheidscrisis heeft de MIVB ook begeleiding geboden aan haar medewerkers die thuiswerken, door het opzetten van ad hoc opleidingen of door veel van de opleidingen uit haar catalogus te digitaliseren.

Terug naar de rubriek