Investeringen

Het jaar 2020 en de gezondheidscrisis toonden het belang van een goed functionerend openbaarvervoersnet met hoge capaciteit aan. Daarom ging de MIVB niet alleen door met het vervoer van al wie het nodig heeft, maar zette ze ook de uitvoering van haar grote projecten voort. In 2020 investeerde de MIVB 337 miljoen euro in de uitbouw van haar net.

Van het budget van 1,418 miljard euro dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2021 aan mobiliteit heeft toegewezen, beschikt de MIVB over 945 miljoen euro dotaties, waarvan 419 miljoen euro voor investeringen voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer en 58 miljoen euro (goed voor een stijging van 19 miljoen) om het aanbod in 2021 te veranderen. De reizigers kunnen er dit jaar al de eerste resultaten van zien.

Om de MIVB op langere termijn in staat te stellen het net van morgen verder uit te bouwen - compacter, efficiënter en nog toegankelijker - is de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van plan om tussen 2019 en 2028 6,2 miljard euro uit te trekken voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Brussel, met onder meer nieuwe tramlijnen, een uitbreiding van de metro, de inzet van extra voertuigen en de bouw van stelplaatsen.

337 MILJOEN EURO GEÏNVESTEERD IN 2020
Terug naar de rubriek