Onderverdeling van ritten per vervoerswijze

Wanneer we naar de verdeling van de ritten per vervoerswijze kijken, zien we dat de metro een marktaandeel heeft van 35,9%. Dat is bijna evenveel als de tram, 35,3%, terwijl de bus 28,8% voor zijn rekening neemt. Tijdens de pandemie verkozen de gebruikers het bovengrondse net, goed voor bijna twee derde van het marktaandeel, boven het ondergrondse net.

Gebruik per vervoerswijze op het MIVB-net ,in %

Terug naar de rubriek