De MIVB steunt kwetsbare gebruikers

Om het hoofd te bieden aan de impact van de door de regering genomen gezondheidsmaatregelen op mensen die op straat wonen en in extreme armoede leven, versterkte de MIVB haar langdurige samenwerking met actoren uit de sociale sector (Dune, Transit, Infirmiers de rue, New Samusocial, het Rode Kruis, Diogenes, het project Vrijwillige terugkeer en onzekere levensomstandigheden van de gemeente Anderlecht, Dokters van de wereld), zodat ze met hen op het net in contact kunnen komen en ze naar de juiste opvang- en zorgfaciliteiten kunnen leiden.

De MIVB bevestigde ook haar steun aan het Medibus-project, gedragen door de vzw Dokters van de Wereld en Dune. Dit mobiele project verleent eerstelijnszorg en gaat naar mensen toe in kwetsbare situaties om ze medische zorg en psychosociale follow-up te bieden. Bovendien is de Medibus voor drugsverslaafden permanent toegankelijk, met het oog op het verminderen van de risico's die verbonden zijn met drugsgebruik (spuitenruil).

De verdeling van maaltijden in het station Kruidtuin door de vzw Operatie Thermos is abrupt gestopt toen op 13 maart 2020 de eerste lockdown werd aangekondigd. Tien van de 31 ingeplande avonden voor de MIVB-vrijwilligers zijn dan ook niet kunnen doorgaan. Er werd voor het nieuwe seizoen een nieuw "Take away"-scenario uitgetekend om zo iedere avond tussen 1 november en 30 april kansarme personen een warme maaltijd te kunnen aanbieden.

THERMOS 2020
=

258 VRIJWILLIGERS VAN DE MIVB
21 AVONDEN
13.064 MAALTIJDEN VERDEELD
ONDER DAKLOZEN

(waarvan 2.324 verdeeld door MIVB-vrijwilligers)

Terug naar de rubriek