Hoogtepunten <em>#</em>2020

Hoogtepunten #2020

Edito

Edito

Dankzij het enthousiasme en de motivatie van al onze medewerkers zijn wij erin geslaagd onze klanten op de best mogelijke manier te blijven bedienen.

Brieuc de Meeûs CEO

In een stad als Brussel zien we dat de MIVB een essentiële rol te spelen heeft.

Merlijn Erbuer Voorzitter

De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

De MIVB stelt de klant centraal bij alles wat ze onderneemt. Om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken, verbetert ze iedere dag de klantervaring door een breed en kwalitatief hoogstaand dienstenaanbod te bieden dat nieuwe mobiliteitsoplossingen omvat. [ ... ]

5.624
validerings-toestellen voor contactloos betalen

Een flexibele en innovatieve onderneming

Om het zeer ambitieuze plan voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer in het Brusselse Gewest te realiseren, wil de MIVB het beheer, de prioriteiten en de toewijzing van haar middelen onder controle houden. Dit terwijl het onderhoud van het bestaande net wordt geoptimaliseerd en ervoor wordt gezorgd dat haar talrijke projecten in de stad worden geïntegreerd. [ ... ]

100%
Gecertificeerde diensten kwaliteit van de dienstverlening

Verantwoordelijke en betrokken medewerkers

De MIVB is een belangrijke speler op het gebied van werkgelegenheid in Brussel en creëert een aantrekkelijke professionele omgeving waarin werknemers betekenis vinden, verantwoordelijkheid opnemen, hun talenten ontwikkelen en zich kunnen ontplooien, zowel op het werk als in hun privéleven. [ ... ]

884
Nieuwe aanwervingen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door haar rol als verantwoordelijke, voorbeeldige en inclusieve stedelijke actor te vervullen, draagt de MIVB bij aan de duurzame ontwikkeling van de stad. Ze blijft haar milieuprestaties verbeteren, ontwikkelt de algemene toegankelijkheid van haar diensten en bevordert de sociale cohesie, zowel binnen de onderneming als bij haar klanten. [ ... ]

49
stations met perrons toegankelijk met de lift