Sociale verkiezingen in COVID-19-modus

De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats en zorgen ervoor dat alle werknemers van de MIVB hun vertegenwoordigers kunnen kiezen binnen de verschillende overlegorganen in de onderneming (ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bij de MIVB vonden deze verkiezingen op 19 en 23 november plaats op 18 werkplekken. Door de COVID-periode werden speciale maatregelen getroffen om de bescherming van werknemers te waarborgen.

Maar deze editie van 2020 was uniek op een andere manier. Voor de eerste keer werd er door alle medewerkers elektronisch gestemd. Arbeiders konden hun stem uitbrengen met behulp van pc's in stemhokjes, in een van de stembureaus op de verschillende MIVB-locaties en met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen. Bedienden en kaderleden brachten hun stem op afstand uit, vanaf hun pc, via hun werkpost of van huis uit.

Terug naar de rubriek