Reizigerservaring verbeteren

Begin 2020 lanceert de MIVB het Impact-project. Dit transversaal project heeft tot doel de reizigers- en uitbatingservaring tijdens grote geplande verkeersstoringen te verbeteren met duidelijke procedures en een vlotte doorstroming.

Specifiek worden geplande verkeersstoringen nu in drie categorieën ondergebracht volgens de impact voor de reiziger en voor de uitbating en vergezeld van specifieke maatregelen.

Tegelijkertijd werden er vijf werkgroepen opgericht om concrete acties voor te stellen op basis van vijf thema's. Tot de voorstellen behoren: faciliteiten voor reizigers en uitbating opnemen in de bestekken, bijvoorbeeld tijdelijke haltes met bushokjes; de informatie voor reizigers verbeteren door meer schematische en minder tekstuele informatie te verstrekken, aangepast aan de lokale omstandigheden; standaardiseren van acties door vast te stellen welke middelen (flyers, schermen, omkaderingspersoneel) voor welke verkeersstoringen moeten worden ingezet...

Impact wordt geleidelijk geïmplementeerd afhankelijk van de onderbrekingen van de exploitatie. Verschillende innovaties werden getest tijdens een grote onderbreking in het Hemelvaartweekend van de tramlijnen in de Vooruitgangstraat, tussen het Noordstation en de Thomastunnel. Tijdens de zomeronderbreking van de tramlijnen aan De Trooz en Brugmann en tijdens de onderbreking van de metro in Stuyvenbergh, werd de hele bewegwijzering in een nieuw jasje gestoken. En de MIVB blijft nieuwe initiatieven nemen om het beheer van geplande verkeersstoringen verder te verbeteren.

Terug naar de rubriek