De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

De klant staat centraal bij alles wat de MIVB doet

De MIVB wil klanten een hoogwaardige en aangename allesomvattende mobiliteitservaring bieden, vooruitlopend op hun verwachtingen en waarbij ze bij elke fase van het traject worden begeleid.

Om dit waar te maken garandeert ze de groei en de kwaliteit van het openbaarvervoersaanbod en positioneert ze zich in het hart van de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten in Brussel.

Barometer 2020

Barometer 2020

Hogere klantentevredenheid
7,3/10
Tevredenheid bij klanten

Hogere klantentevredenheid

In 2020 neemt de tevredenheid van MIVB-reizigers toe. De MIVB scoorde op de tevredenheidsbarometer globaal 7,3/10 (tegenover 7,1 in 2019). Deze tevredenheidsbarometer wordt jaarlijks door een onafhankelijk onderzoeksbureau opgesteld. 81% van de ondervraagden geeft de MIVB een score van 7 of meer voor de algemene kwaliteit van haar dienstverlening. Dit is een stijging van de tevredenheid met 5% ten opzichte van 2019. De verbetering van de tevredenheid voor de metro is het meest uitgesproken. Deze gaat van 7,2 naar 7,5/10. Maar de tevredenheid stijgt ook voor tram (7,2 tegenover 7,1) en bus (6,7 tegenover 6,6).

In de top 5 van de prioriteiten vinden we frequentie, comfort, stiptheid, aansluitingen en reistijden. Netheid wint ook terrein onder de bekommernissen van reizigers. Deze prioriteit schuift op van de tiende naar de achtste plaats. Waarschijnlijk een gevolg van de gezondheidscrisis.

Onder de prioriteiten was de toename van de tevredenheid het hoogst voor stiptheid (+ 0,4). De gezondheidsmaatregelen rond de pandemie deden het autoverkeer en de verkeersopstoppingen afnemen. Dit had onmiddellijk effect op de stiptheid en de efficiëntie van het bovengrondse openbaar vervoer. En dus ook op de klantentevredenheid.

[ Zie de resultaten van de enquête ]

Reizigersaantallen

Reizigersaantallen

244,2 miljoen ritten

244,2 miljoen ritten

2020 zal zeker worden herinnerd als een buitengewoon jaar. De gezondheidscrisis trof alle sectoren, inclusief de MIVB. De pandemie had een grote invloed op de reizigersaantallen van het openbaar vervoer in Brussel. In 2020 liet de MIVB 244,2 miljoen ritten optekenen. Dit betekent een daling van 42,9% ten opzichte van 2019.

De reizigersaantallen op het MIVB-net schommelden in de loop van het jaar, afhankelijk van de gezondheidsmaatregelen van de regering. Tijdens de eerste lockdown bereikten de reizigersaantallen een dieptepunt van 10 tot 15% ritten ten opzichte van een normale situatie. Tijdens de lockdown in mei kwam er een geleidelijk herstel bij de reizigersaantallen van het openbaar vervoer. Tijdens de gedeeltelijke lockdown in oktober 2020 bleven de reizigersaantallen rond 50% schommelen voor de metro en rond 60% voor het bovengrondse net. Het Brusselse net bleef echter een van de drukste Europese netten.

Volgens de laatste jaarlijkse mobiliteitsbarometer van het HR-dienstenbedrijf Acerta nam in 2020 bijna 50% van de werknemers het openbaar vervoer in Brussel om naar het werk te gaan (buiten de periodes van verplicht telewerk).

Reizigersaantallen , in %

Afgelegde kilometers

Afgelegde kilometers

46,1 miljoen km
46,1
Miljoen km afgelegd

46,1 miljoen km

46,1 miljoen kilometer legden de trams, bussen en metro’s van de MIVB samen af in 2020. Dat is een daling van iets meer dan 2 miljoen km ten opzichte van 2019. Dit is een direct gevolg van de pandemie omdat de MIVB haar aanbod voortdurend heeft moeten aanpassen, in overeenstemming met de evolutie van de gezondheidsmaatregelen.

Hoewel de MIVB het hele jaar door het Brusselse gewest bleef bedienen, schortte ze een aantal van de diensten op, zoals het Noctis-net. Ze zorgde ervoor essentiële verplaatsingen te vergemakkelijken in zo comfortabel en veilig mogelijke omstandigheden. Bedoeling was zoveel mogelijk het maximale aanbod te handhaven volgens de beschikbare middelen en ongeacht de vraag. Dat liet toe een maximaal aantal plaatsen aan boord van de voertuigen aan te bieden.

Capaciteit

Capaciteit

8,8 miljard plaatsen-kilometers

8,8 miljard plaatsen-kilometers

De reizigerscapaciteit van de MIVB-voertuigen wordt uitgedrukt in plaatsen-kilometers. De plaatsen-kilometers stemmen overeen met het aantal beschikbare plaatsen in bus, tram en metro samen, vermenigvuldigd met het aantal afgelegde kilometers. In de transportwereld wordt die maatstaf vaak gebruikt. Het is een indicator die niet alleen rekening houdt met het aantal aangeboden plaatsen, maar ook met de frequentie van de voertuigen.

In 2020 daalde de totale capaciteit van het MIVB-net licht, omdat deze indicator direct gerelateerd is aan het aantal afgelegde kilometers, en ook afneemt. Om deze vermindering van het aanbod te compenseren zorgde de MIVB er niettemin voor dat haar voertuigen met een hogere capaciteit prioritair op het net worden ingezet. Dit verklaart waarom de totale capaciteit van het net minder daalt dan de kilometerproductie.

66 METRO’S

395 TRAMS

816 BUSSEN

Reële plaatsen-km in reizigersdienst in miljoenen

IN 2020 WAREN DE METROSTELLEN, TRAMS EN BUSSEN SAMEN GOED VOOR 8,8 MILJARD PLAATSEN-KILOMETERS.
Een veelzijdig aanbod

Een veelzijdig aanbod

De MIVB past haar net aan de crisis aan

De MIVB past haar net aan de crisis aan

Tijdens deze pandemie bestempelden de autoriteiten het openbaar vervoer als essentieel voor het functioneren van het land. De exploitatie van het openbaar vervoer werd daarom gedurende de hele gezondheidscrisis gehandhaafd. In deze uitzonderlijke omstandigheden paste de MIVB haar aanbod voortdurend aan aan de verschillende lockdownfasen en opheffing van de lockdown. Dat om tegemoet te komen aan de behoeften van essentiële verplaatsingen, waarbij het comfort en de veiligheid van reizigers gewaarborgd zijn (respecteren van social distancing, dragen van mondmasker, het reinigen en ontsmetten van voertuigen en stations ...).

MIVB'ers slaan handen in elkaar

MIVB'ers slaan handen in elkaar

Om mensen in staat te stellen zich te verplaatsen om naar het werk te gaan, hun boodschappen te doen of iemand te helpen, met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, blijven alle medewerkers van de MIVB paraat. Daarbij wordt hulde gebracht aan een van de kernwaarden van de onderneming: "Samen". Er wordt ook uitdrukking gegeven aan de slogan: "De MIVB, dat zijn wij allemaal".

Nieuwe faciliteiten

Nieuwe faciliteiten

Aantrekkelijk openbaar vervoer

1,6 miljoen MOBIB-KAARTEN OP NAAM

1,5 miljoen MOBIB-BASIC-KAARTEN

Aantrekkelijk openbaar vervoer

Om het openbaar vervoer nog aantrekkelijker te maken, wil de MIVB haar klanten een hoogwaardige en aangename allesomvattende mobiliteitservaring bieden, vooruitlopend op hun verwachtingen en waarbij ze bij elke fase van het traject begeleid worden.

In 2020 gaat het om:

Informatie dicht bij de klant

Informatie dicht bij de klant

Informeren maar ook overtuigen en geruststellen

Informeren maar ook overtuigen en geruststellen

Mensen ervan overtuigen dat kiezen voor het openbaar vervoer nog altijd een verstandige keuze is om zich te verplaatsen, zelfs in tijden van gezondheidscrisis, gebeurt onder andere via een gezamenlijke promotiecampagne van de vier Belgische operatoren (MIVB, De Lijn, TEC en NMBS) en een campagne rond netheid bedoeld om reizigers gerust te stellen, maar ook te sensibiliseren.

Onder de informatiekanalen blijven de sociale mediakanalen van de MIVB zeer populair bij gebruikers, net als de mobiele app die verschillende updates ondergaat en een functie bevat die informeert over de bezettingsgraad in voertuigen en stations van de MIVB.

Begeleiding tijdens de werkzaamheden

Begeleiding tijdens de werkzaamheden

Ondersteunen van buurtbewoners, handelaars en reizigers

Ondersteunen van buurtbewoners, handelaars en reizigers

In 2020 gaat de MIVB voort met het begeleiden van buurtbewoners, handelaars en reizigers in het kader van grote projecten:

  • "Stalingrad Village" is een tijdelijk complex met winkelruimten dat officieel wordt geopend op de middenberm van de Stalingradlaan, in het kader van de werf van de toekomstige metrolijn 3.
  • De MIVB lanceert het Impact-project om de reizigerservaring tijdens grote geplande verkeersstoringen te verbeteren.
De MIVB doet Brussel bruisen

De MIVB doet Brussel bruisen

Partner en solidair in alle omstandigheden

Partner en solidair in alle omstandigheden

Als partner van het stadsleven begeleidt de MIVB de evenementen die Brussel doen bruisen: op bepaalde lijnen wordt een tandje bijgestoken, dienstregelingen of trajecten worden aangepast. Ze neemt er ook actief aan deel door haar infrastructuur open te stellen voor concerten en kunstenaars. De annulering van de meeste evenementen door de gezondheidscrisis dwingt de MIVB ertoe zichzelf te vernieuwen. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij wil in alle omstandigheden een partner zijn en zich solidair tonen met de Brusselaars.

De bus "Voices of Brussels" verspreidt de boodschappen van Brusselaars aan hun dierbaren. Deze boodschappen klinken rechtstreeks uit de luidsprekers wanneer de bus langs de adressen van de ontvangers rijdt. Een origineel initiatief dat meermaals in de prijzen viel. Tijdens de feestdagen gaat de berichtenbus opnieuw op pad. Onder de naam "Voices of Christmas" verspreidt de berichtenbus de wensen die de Brusselaars aan hun dierbaren willen overbrengen in de vorm van kerstliedjes.

Net als de bevolking die iedere avond applaudisseert voor mensen in de zorg toeteren de MIVB'ers voor verschillende ziekenhuizen en laten hun sirenes horen als teken van solidariteit.

Tijdens de Week van de Mobiliteit viert de MIVB autoloze zondag door een virtueel bezoek aan de stelplaats Haren aan te bieden.

De MIVB brengt hulde aan de in september overleden Brusselse zangeres Annie Cordy met liedjes in de metrostations.