Het tramnet wordt verder uitgebreid

De werkzaamheden voor het doortrekken van tramlijn 9 (Simonis-Dikke Beuk) tot aan het station Koning Boudewijn worden voortgezet in 2020. Na een paar weken stilliggen door de lockdown start de werf begin mei opnieuw op. Het project wordt aangestuurd door Brussel Mobiliteit. Naast een eigen trambedding voorziet het in een complete herinrichting van de openbare ruimte langs het tracé van de lijn, en in een herinrichting van de eindhalte Stadion, om aan de Heizelvlakte een gezamenlijke multimodale hub voor de lijnen 3 en 7 te ontwikkelen. Die moet het overstappen tussen de drie lijnen vergemakkelijken en tegelijk een echte ringlijn ten noorden van de stad creëren.

[ Zie: https://mobilite-mobiliteit.brussels/tram9 ]

Andere projecten om het tramnet uit te breiden worden voorbereid. In 2020 is het tracé van de nieuwe tramlijn NOH gevalideerd. Deze nieuwe lijn zal Neder-over-Heembeek met het centrum van de stad verbinden. De buurt van Neder-over-Heembeek ontwikkelde de laatste vijftien jaar enorm (huisvesting, gemeenschappelijke infrastructuur en openbare diensten). Het traject van de nieuwe tramlijn zal de buurt verbinden met het Rogierplein en loopt langs een heleboel openbare instellingen (onder meer scholen, kinderkribbes, sportcentra en het militair hospitaal), winkels en bedrijven. De MIVB dient in 2021 de bouwaanvraag in. De werken zullen naar verwachting in de loop van 2022 beginnen. De inhuldiging van deze nieuwe tramlijn is gepland voor de herfst van 2024.

[ Zie: http://move-nohw.brussels/ ]

Terug naar de rubriek