Voorlichting op scholen

In samenwerking met de vzw GoodPlanet voert de MIVB sinds 2018 een pedagogische en ludieke campagne, MobXadventure genaamd, bedoeld voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar van alle onderwijsnetten in het Brussels Gewest. Voor de editie 2019-2020 gingen 70 klassen - goed voor ongeveer 1.750 – het avontuur aan. Helaas moest de campagne door de pandemie in maart worden ingekort. Verschillende klassen konden hierdoor hun traject niet beëindigen. Toch konden 129 van de oorspronkelijk 210 geplande animaties plaatsvinden.

De animaties "Tram safety", bedoeld voor het vergroten van de bewustwording onder leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs, konden worden getoond aan 14 klassen - goed voor 350 leerlingen - in januari en september 2020. Deze animaties willen leerlingen erop wijzen dat een tram altijd voorrang heeft en geven verder ook mee hoe je je voorzichtig moet gedragen wanneer de tram aan komt rijden.

Terug naar de rubriek